Konstnärernas Kollektiv Verkstad, KKV i Luleå
är en politisk och religiöst obunden ekonomisk förening som till största del finansieras av stat och kommun. Föreningens huvudsakliga uppgift är att tillhandahålla väl utrustade verkstäder för professionellt konstnärligt arbete. Vi ingår i ett rikstäckande nätverk för kollektivverkstäder - KKV Riks.

Värdegrunden för KKV i Luleå utgår från Sveriges grundlag, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna samt Diskrimineringslagen. Värdegrunden omfattar samtliga aktiva konstnärer, kursdeltagare, modeller samt övriga som deltar i eller bedriver aktiviteter inom KKV:s område.

För att få tillgång till KKV´s lokaler krävs att man är medlem.
Som medlem är du ansvarig för utrustning, verktyg och städning.
Du betalar en årsavgift samt en ersättning per dag/halvår i verkstad. Läs mer under länken "medlemskap".

KKV Luleås vision är att fungera som ett utvecklingscentrum för konst. För nationella och internationella konstnärliga projekt och utbildningar. Att bland annat kunna bidra med rådgivning, hjälp och marknadsföring.
 

Välkommen att besöka KKV!
Ring gärna före. Bemannat måndag-fredag, säkrast 13.00 - 17.00.
Det finns tillgång till hiss från markplan och parkering för handikappade.
Klicka här för karta.

 
Styrelse fr.o.m 29 mars 2017


Birgitta Linhart,
070-304 72 86, birgittalinhart@gmail.com

Öyvind Svensen
076-843 85 64, finderagn@gmail.com

Katarina Röding,
070-640 40 61, rodinghallbom@outlock.com

Helena Bergman
070-640 74 34
, helenabergman66@gmail.com

Annika Persson Åkeblom
070-343 42 52, annika.p.akeblom@gmail.com


VALBEREDNING:
Lotta Engström 070-335 82 92, lotta.engstrom11@gmail.com
Anita Englund
070-326 29 78, anita.englund@bredband.net


Medfinansiärer: