Föreningar i huset:
Kilen Art Group
fnik (Föreningen för Nationellt och Internationellt Kulturutbyte)
KiN (Konstnärer i Norrbotten)
Ateljéföreningen
Teater 2/Skaparkraft
Deltakonst